PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fonetika I - O02316002
Anglický název: Phonetics of the Russian Language I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: FONE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vasilij Spiridonov
Kategorizace předmětu: Učitelství > Ruština
N//Je neslučitelnost pro: OBUZ22009
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)
Podat sytematický přehled základní problematiky fonetiky současné ruštiny z hlediska lingvistického s některými nutnými exkursy do problematiky psycholingvistické. Zvládnout prakticky i teoreticky fonetický systém současné ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Seznámit se základními zákonitostmi grafiky a ortografie a jejich vztahu k fonetickému systému současné ruštiny.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Oliverius, Z. F.: Fonetika russkogo jazyka. Praha, SPN 1974.

Romportl,M.: Stručná fonetika ruštiny. Praha, SPN 1959.

Adamec, P.: Fonetika, fonologija, morfologija. Konspekt lekcij. Praha, UK 1980.

Avanesov, R. I.: Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva 1972.

Bryzgunova, J. A.: Zvuki i intonacija russkoj reči. Lingafonnyj kurs dlja inostrancev. Moskva 1971.

Hála, B.: Fonetika v teorii a v praxi. Praha 1975.

Dlouhý, M.; Spiridonov, V.: Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha, PedF 1995.

Spiridonov, V.: Příručka fonetiky ruského jazyka. Praha, PedF 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (19.09.2005)

Komunikace (etapy procesu komunikace, výrazový a obsahový plán). Hláska, foném a písmeno z hlediska současného stavu. Aspekty studia fonetického systému: artikulační a akustická fonetika. Fonologie. Suprasegmentální elementy: dynamika, rytmus, melodie. Funkce přízvuku. Redukce. Klasifikace souhlásek (místo a způsob artikulace, účast hlasivek, měkkostní a znělostní korelace) a samohlásek. Hláskové kombinace: akomodace, asimilace, disimilace, dieréze. Znalost intonačních typů ruské věty. Zvukové prostředky: větný přízvuk a důraz, pauza, tempo řeči, větná melodie. Ortoepie. Transkripce a transliterace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK