PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky I. - O02314003
Anglický název: History of Pedagogy I.
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: DPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O02314001, O02314002, O03111003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz poskytuje základní přehled o metodologii, literatuře a vývoji výchovy a vzdělávání od počátků do současnosti s důrazem na národní vývoj v kontextu mezinárodním. Důraz je položen na vývoj všeobecného, středního a vyského školství a na rozvoj pedagogického myšlení ve střední Everopě.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. (06.06.2006)

Štverák,V. Dějiny pedagogiky. Praha : UK 1991

Cach,J.a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl I-III. Praha : SPN a UK 1988-1996.

Singule,F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha : SPN 1966.

Váňová,R.a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha PedF UK 1997

Váňová,R., Nejedlá,D. Texty ke studie reformní pedagogiky v ČSR. Praha PedF UK 1995.

Váňová,R. Československé školství ve 30. letech (příhodovská reforma). Praha : PedF UK 1995

Edice Z dějin pedagogiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK