PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematický software - O02310082
Anglický název: Mathematical software
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3Student zapíše jeden z kurzů Funkce více proměnných nebo Metody matematické anal
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Matematika > Didaktika matematiky
Prerekvizity : O0231SOUB
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)

Matematický software - Počítačové programy pro podporu matematiky a výuky matematiky.

Derive, Maple, Famulus - úpravy výrazů, symbolické a numerické řešení algebraických a diferenciálních rovnic, derivování a integrování funkcí. Zobrazování grafů funkcí jedné a dvou proměnných, grafické metody řešení rovnic. Rozklady na prvočinitele a další aritmetické funkce.

(Tematicky navazuje na kurs K19 Počítače a programování II.)

Cabri Geometrie - planimetrie na obrazovce. Konstrukce geometrických objektů, množin bodů, měření délek, obsahů a úhlů.

Grafické kalkulačky a jejich možnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK