PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování - O02310081
Anglický název: Programming
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : O0231SOUB
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)
Gaussova rovina, Cabri-geometrie, komplexní číslo, těžiště, Moiwreova věta, n-tá mocnina, n-tá odmocnina, řešení polynomické rovnice, trajektorie bodu, rovnice přímky, rovnice kružnice, svazek kružnic, orthogonální svazky kružnic, Apolloniova kružnice, kruhová inverze, Lobačevského geometrie.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)
Obsah kurzu:
  • Analýza výukového software používaného na českých školách.
  • Využitelnost a problematika nasazení ve výuce matematiky.
  • Využití internetu a volně dostupného software pro výuku matematiky.
  • Tvorba koncepce výukového software.
  • Výuka pomocí internetu.
Požadavky k zápočtu:
  • Pravidelná účast.
  • Vypracování projektu na dané téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK