PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Počítače a programování II - O02310019
Anglický název: Computers and Programming II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: POPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Korekvizity : O02310018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Podpora středoškolské matematiky počítačem. Pokračování v osvojení a složitější aplikace programů Cabri geometrie a Mathematica.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty s ovládáním, možnostmi a využitím programů pro dynamickou geometrii (Cabri) a s computer algebra systémy (Mathematica).

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Vrba, A. Geometrie na počítači, On-line: http://www.pf.jcu.cz/cabri/kurz/

Kováčová M., Záhonová V., Dobrakovová J. MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov, Bratislava: STU, 2007, ISBN 80-967305-1-7

On-line: http://www.mathematica.cz/dokumenty.php

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Seminář

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Výuka je organizována formou cvičení. V první polovina semestru (7 lekcí) se studenti seznámí s možnostmi programů Cabri II a Cabri 3D. Druhá polovina semestru (6 lekcí) bude věnována seznámení se základy ovládání programu Mathematica. V rámci předmětu budou studenti pomocí programů řešit různé matematické úlohy, přičemž budou konfrontování i s úlohami, které uvedené programy neumí vyřešit, nebo je řeší chybně. Velký důraz bude kladen na samostatnou práci studentů.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základními uživatelskými programy podporujícími řešení matematických úloh. Podrobněji se budeme zabývat programy Cabri Geometrie a Derive.

Při práci s programem Cabri se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Ovládání programu
 • Práce s objekty
 • Soubory
 • Základní konstrukce, zobrazení
 • Konstrukce a zobrazení s číselnými parametry - čísla a texty
 • Testování
 • Makrokonstrukce
 • Měření, kalkulátor
 • Pohyb, stopa, množina
 • Analytická geometrie
 • Tabulky

V programu Mathematica se zaměříme na:

 • Aritmetika - zapisování, vytváření, mazání výrazů
 • Vytváření a úprava algebraických výrazů - zjednodušování výrazů, příkaz Expand, Factor, substituce
 • Řešení rovnic a nerovnic
 • Příkaz Calculus - Limita funkce, derivace, integrování, Taylorův polynom, součet a součin řady
 • Grafické zobrazení 2D
 • Grafické zobrazení 3D
 • Algebra

Další informace na stránce vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK