Počítače a programování I - O02310018
Anglický název: Computers and Programming I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: POPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Je korekvizitou pro: O02310019
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)
Úvod do algoritmů a programování v jazyce Pascal.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)
  • Wirth N., Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, 1988

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (02.03.2005)

V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základy programování a algoritmizace, praktické ukázky budou prováděny v prostředí programovacího jazyka Borland Pascal.

Podrobně se budeme věnovat následujícím tématům:
  • Seznámení s vývojovým prostředím.
  • Proměnné, datové typy, konstanty, operátory, přiřazení, výrazy, používání procedur a funkcí
  • Větvení programu. Funkce matematické, řídící program, z knihovny CRT.
  • Cykly. Operace s řetězci
  • Procedury, funkce
  • Pole, datový typ záznam, práce se soubory
  • Grafika
  • Dynamická pamět
  • Základní algoritmické problémy