PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná chemie - O02309045
Anglický název: Applied Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: APCH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jan Hally, DrSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz je zaměřen na některé příklady praktického uplatnění chemie a chemických metod.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Davídek,J. a kol.: Chemie potravin. Praha, SNTL 1979.

Davídek,J. a kol.: Analýza potravin. Praha, SNTL 1977.

Hally,J. a kol.: Prací prostředky, životní prostředí a environmentální výchova. Sborník příspěvků na semináři. Sdružení výrobců mýdel,pracích a čisticích prostředků. Praha, PedF UK 2002

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK