PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 2.ZS - O02304147
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2009)
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2008)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2009)

Název semináře: Prahou za pověstmi a pražskými strašidly

Vyučující: PhDr. Anna Stejskalová

Místo konání: C3

Den a čas: ÚT 16:15

Charakteristika semináře:

Seminář svou náplní navazuje na ty, které se zabývaly Prahou jako pramenem inspirace autorů literárních děl. Bude však poněkud netradiční - jak už vyplývá z jeho názvu - předmětem, jímž se budeme zabývat.

Východiskem nám budou soubory pražských pověstí (Košnář,Jirásek, Wenig, Svátek, Biliánová, z mladších Petiška, Cibula). Setnámíme se nejen s obsahem pověstí a způsoby jejich zpracování, ale i s lokalitami a objekty spojovanými s údajným výskytem nadpřirozených jevů. Podrobnosti týkající se autorů a souborů pověstí dohodneme na úvodním semináři. Součástí náplně semináře budou vycházky připravené a realizované studenty (po stopách pověstí a strašidel).

Zápočet: - podmínky: účast na seminářích

aktivita

seminární práce . návrh vycházky po historických částech Prahy s fotodokumentací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK