Literární seminář 2.ZS - O02304145
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Příprava scénáře několikahodinového procesí, které se uskuteční na jaře roku 2009

Vedoucí semináře: Miloš Sládek

Termín:

Místnost:

Seminář se soustředí na základní znalost poutnické literatury a modlitebních knih, součástí semináře bude i odpolední nebo večerní návštěva celé poutní cesty (Litovice-Hájek) s detailním prostorovým a časovým promyšlením celé akce.

Výstupem bude scénář literární části rekonstrukce barokní pouti, případně i výběr některých písní z barokních kancionálů. Předpokládám i účast na vlastní rekonstrukci a aktivní zapojení (zpěváci, recitátoři).

Forma semináře a výstupy ze semináře: Krátké přednášky, konzultace, místo tří seminářů podvečerní prohlídka terénu (chůze cca 7 km).

Pozor!!! Tato cesta k získání zápočtu může být poněkud namáhavá a předpokládá též samostatné studium ve vybraných knihovnách. Kdo chce získat zápočet bez větších obtíží, ať se prosím přihlásí jinam.

Těším se na Vás.

M. S.