PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 2.ZS - O02304143
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Název: Literární kavárna aneb Současná česká literatura a literární kritika Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Charakteristika kurzu: Seminář je zaměřen na nejnovější českou literaturu a literární život, zároveň se ale bude orientovat také na nejrůznější podoby literární kritiky jako specifického způsobu myšlení o literatuře. Seminář by měl byl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - probíhat diskusním a problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Předmětem diskusí budou zajímavé beletristické novinky, časopisy, noviny a další média, jejichž prostřednictvím jsou šířena literaturní díla a názory na ně, jakož i osobnosti jednotlivých kritiků a obecnější problematika kritického hodnocení uměleckých děl. Budeme se tedy věnovat otázkám typu: Co to je literatura? Co je to literární kritika? Jak se "pozná" hodnota literárního díla? Jak odlišujeme pravdu a lež v literatuře? V jakém vztahuje je literatura k náboženství a dalším různým formám ideologie? Tabu, sex a obscenita v literatuře? Autentické, spontánní a racionální v umění? Móda v literatuře?. Apod. Konkrétní forma práce bude dohodnuta na prvním semináři. Nabízejí se rozmanité množnosti, od konvenčního semináře s "referáty" (recenzemi a literárními eseji) na pedagogem zadaná témata, přes dialog nad těmi tématy, které si studentky a studenti si sami ze zájmu vyberou, až po kolektivní pokus vydat "zprávu o současném stavu české literatury" v podobě společně připravovaného vlastního časopisu či sborníku. Důraz bude kladen na interpretaci děl a jevů literárního života, na schopnost své názory prezentovat v ústní i písemné podobě, a třeba se pro ně pohádat s kolegy i vyučujícím. . Požadavky k atestaci: Aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů. Požadované vstupní znalosti: Umět číst, psát a případně i trochu myslet
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK