PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 2.ZS - O02304141
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)

Literatura ke kurzu

Petrus Alphonsi, Disciplina clericalis, Brno 1997.

Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích (ed. J. Nechutová), Praha 2009.

Aarne, Antti, Typy ľudových rozprávok : klasifikácia a bibliografia. Praha 1960.

Exemplum, heslo (M. Sládek) in: Encyklopedie literárních žánrů, Praha 2004

Dvořák, K.: Nejstarší české pohádky, Praha 2001.

Komu ženu svou poručiti, (ed. M. Kopecký), Brno 1986.

Kratochvilné rozprávky renesanční, (ed. A. Grund), Praha 1952.

Voit, P.: Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha 1991.

Olomoucké povídky, (ed. E. Petrů), Praha 1957

Dvořák K.: Soupis staročeských exempel, Praha 1978.

Krč, J.: Kam ďábel nemůže, tam babu pošle, (Baba svodnice v exemplech Šimona Lomnického z Budče), Souvislosti 2/97,

další literatura na semináři.

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)

O tom praví tato fabule

Krátké narativní žánry.

Výběrový seminář zimní semestr 2009-10

Kurz bude věnován funkcím, formám a užití krátkých narativních žánrů jako pomocného postupu v rámci vyšších didaktických genologických forem (homiletika, asketicko-didaktická literatura) i jako samostatného útvaru. Pokusíme se zmapovat převažující témata, strukturu žánru, jeho funkční zákonitosti. Věnovat se budeme jak základním evropským tvůrcům (Petrus Alphonsi, Caesarius z Heisterbachu, Meffreth ad.), ale i pozapomenutým českým shromažďovatelům (V. F. Mašek, A. Borový).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK