PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 2.LS - O02304140
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2008)
Název: Česká literatura 20. století ve filmových a divadelních adaptacích Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně Vyučující: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Charakteristika semináře: Seminář bude věnován problematice sekundárního života literatury ve filmu a divadle. Po dohodě bude vybráno a promítnuto několik českých literárních děl a jejich adaptací a posluchači budou vyzváni, aby navštívili jedno či dvě divadelní představení. Poté proběhne diskuse nad způsobem, jakým se adaptátoři, scénáristé a režiséři zhostili převodu uměleckého díla z jednoho druhu umění do druhého. Řešena bude problematika odlišnosti literatury, divadla a filmu, různých strategií adaptace a také vlivu kinematografie na čtenáře. Požadavky k atestaci: Podmínkou obdržení zápočtu bude především prezentace písemné práce (v rozsahu okolo 10 stran) věnované jednomu z vybraných děl, respektive konfrontaci literární předlohy a její filmové adaptace.}. ¨ Požadované vstupní dovednosti a znalosti: Umět se dívat, poslouchat, číst, psát a případně i trochu myslet
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2008)

Název: Česká literatura 20. století ve filmových a divadelních adaptacích

Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně

Vyučující: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Charakteristika semináře:

Seminář bude věnován problematice sekundárního života literatury ve filmu a divadle. Po dohodě bude vybráno a promítnuto několik českých literárních děl a jejich adaptací a posluchači budou vyzváni, aby navštívili jedno či dvě divadelní představení. Poté proběhne diskuse nad způsobem, jakým se adaptátoři, scénáristé a režiséři zhostili převodu uměleckého díla z jednoho druhu umění do druhého. Řešena bude problematika odlišnosti literatury, divadla a filmu, různých strategií adaptace a také vlivu kinematografie na čtenáře.

Požadavky k atestaci: Podmínkou obdržení zápočtu bude především prezentace písemné práce (v rozsahu okolo 10 stran) věnované jednomu z vybraných děl, respektive konfrontaci literární předlohy a její filmové adaptace.}.

¨

Požadované vstupní dovednosti a znalosti: Umět se dívat, poslouchat, číst, psát a případně i trochu myslet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK