PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.LS - O02304128
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: František Hrdlička, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (06.02.2007)
Úvod do teorie a praxe dramatu V teoretické části semináře se studenti seznámí v chronologickém přehledu s nejvýznačnějšími světovými dramatickými tituly a s hlavními typy a žánry dramatu (antická tragédie, náboženské hry středověku, alžbětinské divadlo, psychologické, epické a absurdní drama 20. století). Dále probereme vznik inscenace (funkce dramatického autora, dramaturga, režiséra, atd.) a prvky dramatu (dialog, zápletka, postavy, atd.) V praktické části si studenti ověří své dispozice sepsáním jednoduché dramatické scénky, resp. dramatizací krátké prózy. Dalšími možnostmi jsou recepce zhlédnuté inscenace a beseda se známými herci (v úvahu připadají např. Z. Hadrbolcová, N. Divíšková. J. Kačer a L. Smoček).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK