PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regionalistika - O02304113
Anglický název: Regional Studies
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: REGI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anna Stejskalová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem předmětu je přiblížit literární tradice Prahy a středních Čech, připomenout některé dnes již zapomenuté autory a ukázat, jak lze reálií souvisejících s literární tradicí didakticky využít zejména při přípravě literárních exkurzí a vycházek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (11.01.2006)
Studijní literatura:
a) Buriánek, Fr. : Liter. historie a regionalismus, in: Var 1. 1948

Buriánek, Fr: K otázce krajových vztahů literárních, in: sborník Čin. Plzeň 1963.

Hrabák, J.: O některých problémech regionální slovesnosti, in: Šest studií o nové české literatuře, Brno

1961.

Kolektiv autorů: Regionální literatura ve veřejných knihovnách. Svaz knihovníků a informačních

pracovníků ČR. Praha 1992.

Mráz, Zd.: K problematice regionalismu v literatuře. České Budějovice 1988.

Štěpánek, Vl.: Příspěvek k otázce regionální literatury a jejích dějin, in: Česká literatura 11, 1963.

Vlašín, Š. a kol." Slovník literární teorie. praha 1984

b) Kovářík, Vl. : Literární toulky po Čechách. Praha 1977.

Kovářík, Vl.: Literární toulky Moravou. Praha 1978.

Kovářík, V.: Literární toulky Prahou. Praha 1980.

Nečas, J.: Knězek Libor : Malý literární místopis Československa. Praha 1972.

Rybár, C.: Ulice a domy města Prahy

Stejskalová, A. : Prsten paměti. Pět procházek Prahou I. praha 1991.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (11.01.2006)

a) Region a regionalismus. Regionální literatura v běžném a užším pojetí. Specifičnost regionální literatury, tematické okruhy a žánrové formy. Úkoly a cíle regionální literaturyz hlediska etap společenského vývoje. Estetické hodnoty a poznávací význam regionální literatury, čtenářská obliba a její důvody. Vztah literatury regionální a celonárodní. Hodnocení regionální literatury a dobová podmíněnost jeho proměn. Literárně významné regiony. Regionalistika ve školské praxi.

b) Přehled autorů především 19. a 20. století životem a tvorbou spjatých se středními Čechami. Autoři, jejichž díla se stala součástí literatury celonárodní (např. Sv. Čech, J.K.Tyl, V.B.Třebízský, Z. Winter, Vl. Vančura, K. Nový, M. Majerová, O. Pavel, K. Šiktanc a další), představitelé dobově podmíněné a vcelku kvalitní lidové četby (např. J. Morávek, Fr. Stavinoha aj.), autoři memoárů (např. H. Jelínek, O. Scheinpflugová, V. V. Štech)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK