PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Starší česká literatura I - O02304104
Anglický název: Czech Literature: Medieval Studies
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: STČL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem přednášky je vést k pochopení specifik středověké a raně novověké literatury, zejména porozumět duchovnímu světu tvůrce a dobového čtenáře.Důraz je kladen na nové poznatky o starší české literatuře.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1939

J. Royt, H. Šedinová: Slovník symbolů, Praha 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK