PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární věda - O02304103
Anglický název: Literary Critism
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: LIVĚ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem je prohloubení metodologické orientace a rozšíření povědomí o nejvýznamnějších dílech i osobnostech české a zčásti i zahraniční literární vědy. První cyklus přednášek stručně pojednává o jednotlivých literárněvědných disciplínách, druhý cyklus je věnován moderním literárněvědným směrům
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Haman A.: Nástin dějin české literární kritiky, H+H 1999

Petrů E.: Úvod do studia literární vědy, Rubico 2000

Úvod do literární vědy (překlad z němčiny), Herrmann a synové 1999

Zeman M., Macura V. a kol.: Průvodce po světové literární teorii, Panorama 1998

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (21.02.2007)
L i t e r á r n í v ě d a
(aktualizováno únor 2007)

Přednáška a zkouška Dr. Josef Peterka, CSc., tel.: 267911700

1. Cílem je obrysové přiblížení makrostruktury a historie oboru.

Vychází se z přiložené osnovy přednášek. Doporučená studijní literatura:

(kol.) Lexikon teorie literatury a kultury, Brno 2006

Baasner R.: Methoden und Modelle der Literaturwisenschaft: eine Einführung, Berlin 1996

Petrů E.: Úvod do studia literární vědy, Olomouc 2000

Bílek P. A.: Hledání jazyka interpretace, Brno 2003

Haman A.: Nástin dějin české literární kritiky, Jinočany 2000

Papoušek V./ Tureček D.: Hledání literárních dějin, Praha (Paseka) 2005

Zima P.V.: Literární estetika, 1998

Nünning A.: (ed.) Grundbegriffe der Literaturtheorie, Stuttgart/ Weimar 2004

Úvod do literární vědy (kol., překlad z něm.), Praha 1999

2. Zkouška pro účastníky kursu je v r. 2007 čistě dobrovolná. Základní znalosti k tematice přednášky jsou zahrnuty mezi požadavky k SZZ.

Osnova přednášek

A. Literární věda jako soubor disciplín

LTV a obory kontaktní. Specifičnost přírodních a humanitních věd. Obecné zásady vědecké práce. Verifikovatelnost a relevance poznatků. Kmenové obory LTV : teorie, historie, kritika.

1.

Teorie literatury, její úloha terminologická, integrační a metodologická.

Poetika - různá pojetí. Rétorika.

Versologie - tradiční a moderní.

Genologie; žánrové systémy, teorie románu.

Naratologie.

Teorie překladu.

2.

Historie literatury, proměny jejího chápání, napjatý vztah dějin a současnosti.

?Žánry" literárněhistorické práce. Textologie.

Komparatistika. Přístup genetický a typologický. Pojem světové literatury.

Topologie. Tematologie.

3.

Literární kritika - pomezní disciplina. Její metodologická dilemata.

Žánry LTK. Význačné osobnosti české kritiky, zakladatelský význam Šaldův.

Od normativní klasifikace k interpretaci.

B. Metody literární interpretace

Jejich bližší časové vymezení, základní teze a problémy, klíčová slova, protagonisté.

Filologie. Pozitivismus. Hermeneutika. Marxismus. Sociologie literatury. Psychologismus a psychoanalýza. Formalismus. Strukturalismus. Fenomenologie. Sémiotika. Recepční estetika. Postmoderní dekonstrukce. Studia kultur. Feminismus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK