PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář VI - O02304085
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics VI
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: LISE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (20.09.2005)

dle konkrétního zaměření semináře

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (22.09.2006)

Literární seminář V. : Seminář k vybraným okruhům a tématům ze světové literatury - od středověké kultury k moderní literatuře
Doc.PhDr. Zdeněk Hrbata CSc.
Doba konání: Středa 6.-7. hodina (12,35-14,05), R 106
Seminář se zaměřuje na rozbor některých stěžejních literárních děl, kterár představují významné předěly nebo zvraty v pojetí tvorby i umělecké koncepce světa nebo charakterizují výrazné literární styly či kulturní epochy (renesance, baroko, klasicismus, literární a myšlenkové proudy 19. a 20. století)

Forma: samostatné referáty i koreferáty (diskuse, čtení nebo výklady doplňující cyklus paralelních přednášek) se soustředí k těmto dílům a otázkám, jejichž výběr může být zúžen, rozšířen, pozměněn (vzhledem k počtu přihlášených a jejich zájmům v uvedených oblastech a samozřejmě vzhledem časovým možnostem).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK