PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2.poloviny 20.století II - O02304039
Anglický název: Czech Literature of the 2nd half of the 20th century II.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ČL20
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (12.04.2005)
Přednáška sleduje vývoj české literatury v daném období v širokých kulturně politických souvislostech, s důrazem na klíčová generační uskupení, nejvýznamnější autory a jejich díla.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)

Dokoupil, B - Zelinský, M.a kol. Slovník české prózy. Ostrava, 1994.

Holý, J. a kol. Český Parnas. Vrcholy literatury 1970-1990. Praha: Galaxie, 1993.

Křivánek, V. a kol. Český dekameron. Sto knih 1969 - 1992. Praha: Scientia, 1994.

Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998.

Kosková, H.: Hledání ztracené generace, Praha 1996

Machala, L. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, 2001.

Slovník českých spisovatelů od r. 1945 1,2 (red. P. Janoušek), Praha 1995, 1997

Táborská, J. - Zeman. M a kol. Česká literatura 1945-1970. Praha, 1992

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (20.09.2005)

Charakteristika kurzu: Přednáška je věnována především české literatuře "éry socialismu", a to její větvi oficiální, ineditní i exilové. Tématem budou jednak výrazné prvky a momenty dobového literárního života (např. instituce, časopisy a polemiky), jednak pak samotná literární díla a jejich recepce v různých okamžicích. Studenti a studentky by měli/měly být upozorněny/upozorněni na klíčová díla a také dostat základní informaci o společenské, kulturní a literární specifice daného období. Samostatné přednášky budou věnovány i literatuře a literárnímu životu po roce 1989.

Základní tematické okruhy kurzu:1) Historická a literárně historická charakteristika období

2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové)

3) Klíčová díla a klíčové polemiky

4) Proměny recepce - literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK