PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury - O02304032
Anglický název: Didacties of Literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DILI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Hausenblas
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2007)
Přednáška bude seznamovat studenty s procesy četby a spojovat je se souvislostmi v literatuře, s procesy myšlení a s výukou ve škole. Bude pomáhat studentům k rozhodování v dilematech výuky (v pojetí předmětu i volbě postupů). Bude modelovat řadu strategií a metod pro výuku i strategií čtenářských, s oporou v čtenářské i studijní zkušenosti studentů a v práci v seminářích. Pomůže studentům spojit složitější pojmy a termíny poetologické a školské (RVP) s praxí ve třídě. Demonstruje reflektující přístup učitele k textu, k výuce a k žákovu výkonu. Osvětlí souvislosti mezi četbou, psaním a výukou mateřskému jazyku, i mezi výukou literatuře a žákovým čtením v ostatních předmětech.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

L. Lederbuchová: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy, Plzeň 1997

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)

Obsah přednášky bude podporovat výuku v seminářích a zároveň zahrnovat požadavky na znalosti a rozhled studentů při skládání zkoušky z didaktiky a u státnic.

Problémové oblasti:
  • Jak funguje literatura ve společnosti a ve škole
  • Krása, hodnota, prožitek a literární dílo ve škole; zakládání celoživotního čtenářství,
  • Různé cíle a koncepce literární výchovy
  • Rozmanité literárněestetické aktivity; okolnosti ovlivňující rozvoj čtenářství
  • Porozumění textu, didaktická interpretace
  • Struktura a funkce dokumentů regulujících výuku

Hledáme zájemce, kteří by si od října do půli listopadu 07 chtěli

vyměňovat emaily v angličtině s americkými studentkami/studenty

učitelství z Grand Valley University (Mi) o četbě dětských knih a o

rozvoji čtenářství, o čtenářských zvycích a případně o nedávné české

historii. Ozvěte se co nejdříve na hausen@ecn.cz . Více na

literárně-didaktickém webu O. Hausenblase.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK