PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury I - O02304031
Anglický název: Didacties of Literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DILI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Hausenblas
Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304021, O02304023
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303SOZ, O02304047
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Základní seminář je zaměřen na poznání a pochopení problematiky čtenářství a jeho oživení a dalšího rozvoje u žáků. Zabývá se cíli, podmínkami a postupy v rozvoji čtení a čtenářství. Uvádí některá řešení modelových situací a studenti si zkusí praktickou aplikaci různých metod literární výchovy. Návazné volitelné semináře se věnují konkrétním problémovým okruhům oborové didaktiky.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Z. Kožmín: Tvořivý sloh, Praha 1995

E. Machková: Základy dramatické výchovy, Praha 1980

Časopisy Český jazyk a literatura a Čtenář

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)

Stručný obsah kursu: V prvním didaktickém semestru musíme objevit způsoby, kterými se dá podporovat čtenářství u jednotlivce i třídy. Konkrétní postupy, které získávají žáka pro čtení, a s tím související vyjasňování toho, co sami považujete za čtenářství a jak je výchova ke čtenářství chápána v učebních dokumentech. Jak se se čtenářstvím zacházívá ve škole a co opravdu funguje? Metody si ověříme i na sobě.

Snažíme se vybudovat přístupy, které mohou zlepšit naše pojetí četby, literární historie a teorie, cílů vyučovacího předmětu tak, aby skuteční dnešní žáciy na základní i střední škole chtěli spolupracovat a číst. K tomu hledáme cesty k prohloubení zážitku i porozumění dílu a ke sdílení svého pochopení a prožitku s ostatními čtenáři. Práce v semináři (jako práce s dětmi ve třídě) bude kooperativní.

Požadavky k udělení zápočtu:
aktivní přítomnost v seminářích - trvalé vyjadřování vlastního stanoviska, diskuse, zpracování zadaných úloh z četby, prezentace skupinově vypracovaných materiálů,

četba pracovních textů z krásné a odborné literatury v předepsaném (nevelkém) rozsahu,

seminární práce: zcela praktická, ale systémově podložená příprava a prezentace vlastní lekce zpracující některé z "témat literární výuky" nebo problémy výuky podle přístupů poznaných v semináři.

Hledáme zájemce, kteří by si od října do půli listopadu 07 chtěli

vyměňovat emaily v angličtině s americkými studentkami/studenty

učitelství z Grand Valley University (Mi) o četbě dětských knih a o

rozvoji čtenářství, o čtenářských zvycích a případně o nedávné české

historii. Ozvěte se co nejdříve na hausen@ecn.cz . Více na

literárně-didaktickém webu O. Hausenblase.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK