PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář II - O02304025
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
PhDr. Anna Stejskalová
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304021, O02304023
Je prerekvizitou pro: O02303SOZ, OSOZ003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2007)
Doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc. Proměny literatury na přelomu 19. a 20.století Seminář věnovaný interpretaci literárních děl z přelomu století. Posluchači budou sledovat vybrané texty z poezie, prózy i dramatu. Texty budou sloužit k modelovým výkladům a pokusům proniknout samostatně do problémů sledovaného období. Práce v semináři se zaměří na pochopení a výklad dobových souvislostí v rovině teoretické i literárně historické. Cílem bude příprava k další zkoušce po 3.semestru. Pozornost bude věnována dílům a autorům české dekadence ( K.Hlaváček, J. Karásek), symbolismu a impresionismu ( Sova, Březina), naturalismu ( Mrštíkové, Čapek-Chod aj.) a dalším podle zájmu účastníků semináře. Požadavky k zápočtu : aktivní účast v seminářích seminární práce, jež se může stát podkladem pro práci ročníkovou k SOZ Seminář je určen především pro studenty 3.semestru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2007)

Doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.

Proměny literatury na přelomu 19. a 20.století

Seminář věnovaný interpretaci literárních děl z přelomu století. Posluchači budou sledovat vybrané texty z poezie, prózy i dramatu. Texty budou sloužit k modelovým výkladům a pokusům proniknout samostatně do problémů sledovaného období.

Práce v semináři se zaměří na pochopení a výklad dobových souvislostí v rovině teoretické i literárně historické. Cílem bude příprava k další zkoušce po 3.semestru.

Pozornost bude věnována dílům a autorům české dekadence ( K.Hlaváček, J. Karásek),

symbolismu a impresionismu ( Sova, Březina), naturalismu ( Mrštíkové, Čapek-Chod aj.) a dalším podle zájmu účastníků semináře.

Požadavky k zápočtu : aktivní účast v seminářích

seminární práce, jež se může stát podkladem pro práci ročníkovou

k SOZ

Seminář je určen především pro studenty 3.semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK