PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia literatury: literární historie II - O02304023
Anglický název: Prolegomena to literary Studies: History of literature II.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok 1
Staré označení: ÚSLI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
PhDr. Anna Stejskalová
doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Prerekvizity : O02304022
Je prerekvizitou pro: O0230411, O02304027, O02304026, O02304025, O02304031, OSOZ003, O02304024, O0211, O0011, O02304028, O02304114, O02303SOZ, O0230412
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (13.04.2005)
Literárně historický proseminář se zaměřuje na osvojení základních kompetencí potřebných pro literárně historickou interpretaci díla. Seznamuje posluchače se základními příručkami oboru, s různými žánry odborné literatury, učí je práci s pramenným materiálem. Zároveň se soustřeďuje na jednotlivé aspekty literárně historické interpretace (např. biografický kontext díla, textová geneze díla, recepce literárního díla, problematika literárního směru, historická poetika), probírá jejich metodologické zázemí, naznačuje spektrum základních badatelských problémů s nimi spjatých, probírá jejich "vzorová" řešení čerpaná ze stávající odborné literatury a učí posluchače aplikovat získané poznatky na konkrétním literárně historickém materiálu, vztahujícím se zejména k dějinám české literatury 19. století. Volbou příkladového materiálu tedy koresponduje se souběžně probíhající přednáškou Česká literatura 19. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (13.04.2005)

  • Dějiny české literatury II.- III. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960-1961
  • Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998
  • Novák, A. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995
  • Vodička, F. Literární historie, její problémy a úkoly. In: Struktura vývoje. Jinočany: H+H, 1998

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.09.2005)

Obsahem semináře bude práce s texty české literatury převážně 2. poloviny 19. století. Důraz bude kladen na tvorbu májovců (Neruda, Hálek, Světlá) a jejich program. Budeme pracovat s Nerudovou poezií (Balady a romance, Prosté motivy), prózou (vybrané texty z Arabesek a Povídek malostranských) i fejetony (vybrané ukázky ze souborů Žerty, hravé i dravé, Proti srsti). Zabývat se budeme rovněž poezií a prózou Hálkovou (Večerní písně, Muzikantská Liduška), povídkami a romány Světlé (Černý Petříček, Hubička, Kříž u potoka).Ojedinělost a speciričnost tvorby Arbesovy budeme demonstrovat na jeho romanetech (Zázračná madona, Šílený Job).

Z tvorby novoromantiků budeme věnovat pozornost povídkám o poezii Sv. Čecha (Jestřáb kontra Hrdlička, Václav z Michalovic), poezii J. V. Sládka (Selské písně, popř. Starosvětské písničky), dramatické tvorbě a poezii J. Vrchlického (Noc na Karlštějně, Poutí k Eldorádu) a poezii a próze J. Zeyera (Grizelda, Tři legendy o krucifixu).

Realismus bude zastoupen venkovskou realistickou prózou K. V. Raise (Výminkáři, Na lepším), případně T. Novákové (Na Librově gruntě), městskou prózou I. Herrmanna (U Snědeného krámu) a venkovským realistickým dramatem Naši furianti L. Stroupežnického a Gazdinou robou G. Preissové.

Historickou prózu budou zastupovat Al. Jirásek (Maryla, Skály, popř. Mudrcové či Hejtmanská sláva z Vojenských povídek) a Z. Winter (Krátký jeho svět), případně V. Beneš Třebízský (Povídky karlštejnského havrana nebo Na slánských stínadlech.)

Smyslem práce v semináři bude ukázat vývoj české literatury ve sledovaném období v kontextu evropském s důrazem na vztahy k literaturám slovanským (polská, ruská).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK