SOZ z českého jazyka s ročníkovou prací (z ČJ nebo ČL) - O02303SOZ
Anglický název: Comprehensive exam from Czech language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Prerekvizity : O02303001, O02303002, O02303003, O02303004, O02303005, O02303007, O02303008, O02303009, O02304020, O02304021, O02304022, O02304023, O02304024, O02304025, O02304026, O02304027, O02304028, O02304031
Záměnnost : OSOZ1C
Je záměnnost pro: OSOZ1C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (12.04.2005)
SOZ s ročníkovou prací (z ČJ nebo ČL) se skládá z obsahu učiva předmětů proseminář z ČJ, úvod do bohemistiky, fonetika a fonologie ČJ, morfologie ČJ, lexikologie ČJ, syntax ČJ I, syntax ČJ II, nauka o stylu a textu a z disciplín předepsaných katedrou české literatury.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)

Literatura uvedena u jednotlivých kurzů obsažených v položce "prerekvizity".