PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy slavistiky a staroslověnštiny - O02303011
Anglický název: Fundamentals of Slavic Linguistics and Old Church Slavic
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ZSST
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303002
Anotace -
Poslední úprava: PALKOSKO/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2012)
Srovnávací slovanská jazykověda. Slovanské jazyky a jejich vztah k indoevropským jazykům. Praslovanština - vývoj (hláskový, lexikální, morfologický), nářeční štěpení, vydělování jednotlivých slovanských jazyků. Dělení slovanských jazyků. Staroslověnština: systém - fonologie, morfologie, syntax. Staroslověnské texty - čtení, základy interpretace (cyrilice).
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (14.04.2005)

Bartoň, J.: Uvedení do klasické staroslověnštiny. Praha 1999.

Cejtlin, R. M. - Večerka, R. a kol.: Staroslavjanskij slovar´(po rukopisjam X-XI vekov). 2. vyd. Moskva 1999.

Erhart, A. - Večerka, R.: Úvod do etymologie. Praha 1987.

Lamprecht, A.: Praslovanština. Brno 1987.

Mareš, F. V.: Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha 2000.

Petr, J.: Základy slavistiky. Praha 1984.

Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984.

Vondrák, V. - Bartoň, J.: Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PALKOSKO/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2.sSt. ZŠ a SŠ

* Kurz K 11 Základy slavistiky a staroslověnštiny

Ukončení: zápočet, zkouška

Vyučující: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: písemný test ze srovnávací jazykovědy

Forma zkoušky: písemná + ústní

Požadavky ke zkoušce: přednášky, semináře, studijní literatura

Cíl kurzu: Vývoj etymologie. Slovanská srovnávací jazykověda, česká slavistika. Slovanské jazyky a jejich vztah k indoevropským jazykům. Vyčlenění praslovanštiny z indoevropského základu. Dělení slovanských jazyků. Staroslověnština, kulturní a politický význam cyrilometodějské misie (v době jejího průběhu a nyní). Hláskový, morfologický a syntaktický systém praslovanštiny a staroslověnštiny. Praslovanská a staroslověnská slovní zásoba.

Obsah kurzu: Indoevropská a slovanská srovnávací jazykověda. Interpretace staroslověnských textů z hlediska jednotlivých redakcí staroslověnštiny. Praktická aplikace metod etymologického výzkumu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK