PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika - O02303006
Anglický název: Rhetorics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: RÉTO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Je prerekvizitou pro: OSOZ1C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)
Rétorika jako funkční disciplína komunikativní výchovy ve škole. Mluvní cvičení. Technika řeči. Komunikace ve škole.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (23.09.2005)

Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1991.

Kohout, J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. 2. vyd. Praha 1998.

Kraus, J.: Rétorika v dějinách jazykové komunikace. Praha 1981.

Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998.

Lotko, E.: Kapitoly z současné rétoriky. Olomouc 1997.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (01.03.2011)

Studijní obor: Učitelství SŠ a 2.stupeň ZŠ

Kurz: K06: Rétorika

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: mluvní cvičení (7 - 10 minut), písemný test

Cíl kurzu: seznámit studenty s dějinami rétoriky a teorií, vybavit studenty praktickými

dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka

Obsah kurzu: ortoepická pravidla; využití suprasegmentálních prvků; zvuková stránka mluveného projevu; prevence poruch hlasu; části a příprava mluveného projevu; typy adresátů; řečnický styl a řečnické žánry (žánry naučné, příležitostné a agitační); lexikální a syntaktická stránka mluvených projevů; frazeologie, figury, tropy; verbální a neverbální komunikace; asertivita; vedení dialogu; etika argumentace a kvaziargumentace, typy argumentů; logika usuzování, tvorba definic; dějiny rétoriky (antika, středověk, renesance, osvícenství); četba a rozbor klasických autorů; vzájemné hodnocení mluvených projevů studentů.

Zápočet se zapisuje nejprve do indexu a teprve poté do SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK