PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do bohemistiky - O02303002
Anglický název: Introduction to Czech Studies
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ÚVBO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303001
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303011, O02303SOZ, O02303009, OSOZ1C, O02303007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)
Základy bohemistiky vycházející z teorie Pražské školy: funkční lingvistika. Kodifikace a norma spisovné češtiny a její vztah k obecné češtině. Přední čeští bohemisté 20. století.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (19.09.2005)

Čechová, M. a kol.: Jazykové rozbory. Praha 1992.

Černá, A. - Svobodová, I. - Šimandl, J. - Uhlířová, L.: Na co se nás často ptáte. Praha 2002.

Čeština doma a ve světě. Od 1. roč. (1993) do souč.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Kraus, J. - Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.

Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.

Eisner, P.: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině.

Ed. A. Stich. Praha 1992.

Filipec, J. - Daneš, F. - Mejstřík, J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a

veřejnost. 2. opravené a doplněné vydání. Praha 1994.

Fux, V.: Z českých luhů do háje. Brno 1997.

Homoláč, J.: A ta černá kronika! Brno 1998.

Horálek, J.: Nejde jen o slova. Chomutov 2002.

Hrbáček, J.: Úvod do bohemistiky. Praha 1993. ( a další vyd.)

Just, V.: Slovník floskulí. Praha 2003 (+ recenze J. Šimandla

in Naše řeč, 87, 2004, s. 208-213)

Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny.

Praha 2002

Kraus, J. - Hoffmannová, J.: Písemnosti v našem životě.

Praha 1996.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2000.

Martincová, O. et al.: Jazykové sloupky. Praha 1991.

Mathesius, V.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha 1982.

Naše řeč. Od 73. roč. (1990) do souč.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku.

Praha 1999.

Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995.

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha 1992.

Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme

proti dobré češtině., Praha 1999.

Šlosar, D.: Jazyčník. Praha 1985.

Šlosar, D.: Tisíciletá. Praha 1990.

Vachek, J.: Vzpomínky českého anglisty. Praha 1994.

Vachek, J.: Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné.

Praha 1999.

Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov domácích. Praha 1967.

Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha 1978.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (18.04.2005)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz K02: Úvod do bohemistiky
Ukončení: zkouška

Vyučující: O. Mališ

Požadavky k zápočtu:

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Čechová, M. a kol.: Jazykové rozbory. Praha 1992.

Čeština doma a ve světě. Od 1. roč. (1993) do souč.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Kraus, J. -

Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.

Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha

1997.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Hrbáček, J.: Úvod do bohemistiky.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro

Filology. Olomouc 2000.

Naše řeč. Od 73. roč. (1990) do současnosti.

Pravidla českého pravopisu. Školní vyd. Včetně

Dodatku. Praha 1999.

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha 1992.

Vachek, J.: Prolegomena k dějinám pražské školy

jazykovědné. Praha 1999.

Vachek, J.: Vzpomínky českého anglisty. Praha 1994.

Cíl kurzu: studijní a lingvistické základy bohemistiky

Obsah kurzu: Praktické seznámení se základními příručkami a

základní i aktualizovanou literaturou oboru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK