PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná a evoluční biologie - O02302033
Anglický název: General and evolutionary biology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: OEBI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Kategorizace předmětu: Biologie > Biologie, Antropologie, Buněčná fyziologie a biochemie, Vývojová biologie, Didaktika biologie, Ekologie, Entomologie, Ekologie a přírodní prostředí, Ekologie a etologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geobotanika, Genetika, Lidská a živočišná fyziologie, Hydrobiologie, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární biologie, Neurobiologie, Botanika nižších rostlin, Zoologie bezobratlých, Anatomie a fyziologie rostlin, Parazitologie, Molekulární biologie rostlin, Teoretická biologie, Zoologie obratlovců, Virologie, Botanika vyšších rostlin
Je záměnnost pro: ON2302012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)
Předmět má syntetický charakter a je věnován především evolučním teoriím od dob Darwina, přes tzv. velkou syntézu až po současné moderní evoluční myšlení. Vedle přehledu klíčových evolučních pojmů a základních myšlenkových konceptů a paradigmat je cílem předmětu aktivizovat posluchače, motivovat, naučit je vést na různá obecná a evoluční témata diskusi a využívat vědomosti získané dosavadním studiem. Velký důraz je kladen na souběžné samostatné studium, které tato složitá tématika vyžaduje, a proto si studenti také připravují své vlastní prezentace, které jsou pak podrobovány rozpravě. DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994. RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996. FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998. FLÉGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005 DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953. PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003. DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001. FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998. FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006 ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.
Literatura
Poslední úprava: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994.
RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996.
FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998.
FLÉGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005
DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953.
PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003.
DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001.
FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998.
FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006
ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK