Terénní práce III - O02302024
Anglický název: Field Studies III
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: TEPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. (03.02.2019)
Komplexní třídenní exkurze do Českého středohoří. Praktické určování rostlin, živočichů, hornin a zkamenělin. Návštěva povrchových dolů Bílina. Odchyt,kroužkování a určování místní avifauny bohaté na stepní a teplomilné druhy. Poznávání různých ekosystémů.Rekultivace vysýpek a procesy sukcese rostlin. Časové změny v druhovém zastoupení v závislosti na sukcesi výsýpek. Určování rostlin, bezobratlých a obratlovců
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. (03.02.2019)

Anděra, M., Horáček, J. (l982): Poznáváme naše savce. Mladá Fronta.
Dungel,J., Gaisler, J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky.Academia.Praha.
Ferianc, O. (1965): Stavovce Slovenska IV. Cicavce. SAV, Bratislava.;
Chlupáč I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha, Academia, 2001.
Reichholf,J. (1996): Savci. Ikar. Praha.
Bejček,V., Šťastný,K., Hudec,K. (1995): Atlas hnízdního rozšíření ptáků. H+H. Praha
Dungel,J., Hudec,K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia.Praha.
Sýkora B. a kol.: Krkonošský národní park. Vrchlabí, KRNAP, 1980.
Šťastný, K.,Bejček,V., Hudec,K. (1998): Svět zvířat V. Ptáci (1). Albatros. Praha.
Šťastný, K.,Bejček,V., Vašák,P. ((1998): Svět zvířat V. Ptáci (2). Albatros. Praha Šťastný, K.,Bejček,V., Vašák,P. ((1999): Svět zvířat V. Ptáci (3). Albatros. Praha
Šťastný, K.,Bejček,V., Hudec,K. (200): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice 2001-2003. Aventinum. Praha.
Veselovský, Z. ( 2001): Obecná ornitologie. Academia. Praha.

Sylabus
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2012)

1. Praktické určování rostlin, živočichů, hornin a zkamenělin.

2. Návštěva povrchových dolů Bílina.

3. Odchyt,kroužkování a určování místní avifauny bohaté na stepní a teplomilné druhy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (28.07.2014)

Aktivní účast na geologické (garantuje doc. Teodoridis), botanické (garantuje Dr. Novotný, doc. Hrouda), zoologické (garantuje Dr. Řezníček, Mgr. Ŕíhová) části předmětu Terénních prací III. (celkem 3 dny).