PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie živočichů a člověka - O02302021
Anglický název: Human and animal physiology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: FŽČL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Prerekvizity : O02302003, O02302004
Je záměnnost pro: OB2302023
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Základní kurs fyziologie živočichů a člověka obsahuje výklad funkcí všech orgánových systémů savců, především však lidské fyziologie. Kromě důrazu na regulační systémy je pozornost věnována i podstatě stresu a fyziologické adaptace.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Trojan S. a kol.: Fyziologie. Učebnice pro lékařské fakulty. Praha, Avicenum, 1988.

Silbernagl S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Avicenum, 1984 a násl. vyd.

Vander A.J., Sherman J.H., Luciano D.S." Human Physiology. New York, London, McGraw-Hill, 1990.

Schmidt-Nielsen K.: Animal Physiology. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Janský L.: Fysiologie adaptací. Praha, Academia, 1979.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK