PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Obecná zoologie - O02302019
Anglický název: General zoology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: OBZO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Prerekvizity : O02302012, O02302013
Je záměnnost pro: OB2302022
Anotace -
Poslední úprava: REZNICEK/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2008)
Přednášky obecné zoologie jsou zaměřeny na srovnávací anatomii obratlovců. K tomu byla napsána publikace Srovnávací anatomie obratlovců.Vznikla na základě potřeby studentů Pedagogické fakulty UK v Praze. Výuka daného tématu dosud probíhala podle poměrně zastaralých učebnic. Hypotéza, že výuka srovnávací anatomie vyžaduje učebnici založenou na nových poznatcích z odborné literatury je ověřována výsledky dotazníku. Vypracovali ho studenti po kurzu systematické zoologie a před kurzem obecné zoologie, v níž se probírá morfologie těla strunatců. Studijní opory: odborná literatura, citace internetu, video, power point Hodnocení: individuální, kolokviální, seminární práce, aktivita při řešených problémech v diskusích
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. (04.02.2019)

Seznámit studenty s historickým vývojem orgánů obratlovců

Literatura -
Poslední úprava: REZNICEK/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2008)

Anděra, M., Horáček, J. (l982): Poznáváme naše savce. Mladá Fronta.

Dungel,J., Gaisler, J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky.Academia.Praha.

Ferianc, O. (1965): Stavovce Slovenska IV. Cicavce. SAV, Bratislava.;

Reichholf,J. (1996): Savci. Ikar. Praha.

Bejček,V., Šťastný,K., Hudec,K. (1995): Atlas hnízdního rozšíření ptáků. H+H. Praha

Dungel,J., Hudec,K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia.Praha.

Šťastný, K.,Bejček,V., Hudec,K. (1998): Svět zvířat V. Ptáci (1). Albatros. Praha.

Šťastný, K.,Bejček,V., Vašák,P. ((1998): Svět zvířat V. Ptáci (2). Albatros. Praha Šťastný, K.,Bejček,V., Vašák,P. ((1999): Svět zvířat V. Ptáci (3). Albatros. Praha

Šťastný, K.,Bejček,V., Hudec,K. (200): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České

republice 2001-2003. Aventinum. Praha.

Veselovský, Z. ( 2001): Obecná ornitologie. Academia. Praha.

Baruš, V., Oliva, O. a kol. (1995): Fauna ČSSR: Mihulovci a ryby (1).

Černý, H. (2002): Veterinární anatomie. Noviko a.s., Brno

Droscher, V. B. (1970): Magie smyslů v říši zvířat. Orbis, Praha.

Dvořák, J., Růžička, B. (1966): Geologická minulost Země. SNTL. Praha.

Ferianc, O. (1965): Stavovce Slovenska IV. Cicavce. SAV, Bratislava.

Gaisler, J. (1983): Zoologie obratlovců. Academia, Praha.

Hanák, V., Horáček, I., Gaisler, J. (1989): European Bat Research. Charles University Press, Praha.

Heráň, I. (1982): Díváme se na zvířata. Panorama, Praha.

Hrabě, S., Oliva, O., Opatrný, E. (1973): Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN, Praha.

Hudec, K., Černý, W. (1972): Fauna ČSSR 19: Ptáci?Aves. Díl I. Academia, Praha.

Hudec, K., Černý, W. (1977): Fauna ČSSR 21: Ptáci?Aves. Díl II. Academia, Praha.

The genesis of neural crest and epidermal placodes: A reinterpretation of vertebrate origins. Quarterly Review of Biology 58: 1-28.

Hudec, K., Černý, W. (1983): Fauna ČSSR 23?24: Ptáci?Aves. Díl III/1?2. Academia, Praha.

Koukolník,F. (2002): Lidský mozek : funkční systémy : normy a poruchy. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha. Portál.

Pelikán, J. (1998): Základy empirických výzkumů pedagogických jevů. Karolinum. Praha.

Reichholf, J. (1996): Savci. Ikar, Praha.

Remane, A., Storch, V. und Welsch, U. (1976): Systematische Zoologie. G. Fischer Verlag, Jena.

Ridley, M. (1993): Evolution. Blackwell Science, Atlanta.

Richards, P. (1991): Ornithology. Cambridge University Press, Cambridge

Richardson, M. et al. (1977): Anatomy and Embryology, 196(2):91?106, 1997. Return to text. Elizabeth Pennisi, Roček, Z. (2002): Historie obratlovců. Academia, Praha.

Sigmund, L., Bajtlerová, P. (1980): Pitevní a osteologické praktikum. Univerzita Karlova, Praha.

Sigmund, L., Hanák, V., Pravda, O. (1992): Zoologie strunatců. Univerzita Karlova, Praha.

Sinělnikov, R. D. (1970): Atlas anatomie člověka. I?III. Avicenum, Praha.

Šenkýřová, R. (2002): Základy latinské veterinární terminologie. Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno.

Špinar, Z. (1984): Paleontologie obratlovců. Academia. Praha.

Turek, V., Marek, J., Beneš, J. (1997): Fossilien. Avicenum. Praha.

Veselovský, Z. (2005): Etologie. Academia, Praha.

Veselovský, Z. (2001): Obecná ornitologie. Academia, Praha.

Vodrážka, Z. (2002): Biochemie. Academia, Praha.

Vogt, L. (2008): The unfalsifiability of cladograms and its consequences. Cladistics ; 24(1): 62-73

Wigglesworth, V. B., (1987): Short communication how does a fly cling to the surface of a glass sheet ? J.exp.Biol 129,373-376.

Woese, C. R. at all. (1999): A new version of the RDP (Ribosomal Database Project). Nucleic Acids Research 27(1): 171-173

Younson, R.M. (2004): Vědecké omyly, bludy a podvody, Nakladatelství H+H. 2004

Citace z internetu

(http://www.otion.edu/phylocode/)

(http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/Strunatci_01_teoreticky_uvod.pdf)

(http://www.hmyz.info/pojmy.htm)

(fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php)

http://www.lander.edu/rsfox/112anim.html ...

(http://.www.en.wikipedia.org/wiki/Air_sac - 15k)

(www.pbs.org/wgbh/evolution/library/06/2/l_062_03.htm)

(http:// www.botzool.sci.muni.cz/study/verteb/system1.pdf )

(http://www.muni.cz/do/1499/evo_devo_vyskot 2006.pdf)

(pitris.info/Blender/Tutorial_anaglyfie.html ? 24k)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. (04.02.2019)

Požadavy ke zkoušce, viz sylabus

Sylabus -
Poslední úprava: REZNICEK/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2008)

Obecná zoologie - zimní semestr 2007/2008

Sylabus přednášek a otázky ke KZ.

Témata přednášek

.(2 hodiny) Zárodečný vývoj. Rýhování vajíčka, vznik zárodečných listů a obalů. Stavba vejce a zárodečných obalů

plazů a ptáků, homologie se zárodečnými obaly člověka. Funkce zárodečných obalů. Célom, proč existuje a proč

existují zárodečné listy, kde se vyskytuje u jednotlivých tříd obratlovců, jeho vývoj v návaznosti na bezobratlé

a jeho funkce.

.(4 hodiny) Kostra. Chorda, materiál, embryonální základ, kde se u strunatců nachází celá a kde v rudimentech,

postavení chordy, neurální trubice, srdce a trávicí soustavy. Obratel, typy obratlů z hlediska tvaru a funkce (acélní,

procélní, opistocélní, heterocélní), jejich ontogenetický vývoj, jejich zvláštnosti u jednotlivých tříd obratlovců,

stavba obratle u savců, anatomie obratlů člověka. Páteř, její vývoj a odlišnosti v rámci kmene strunatců. Nepárové

ploutve ryb a jejich typy (heterocerkní, homocerkní, difycerkní). Pásmo předních končetin, přehled stavby

u jednotlivých tříd obratlovců (cleithrum, coracoid, scapulocoracoid, clavicula, scapula). Pánevní pásmo a přehled

jeho stavby u jednotlivých tříd obratlovců. Končetina lopatkového pásma a její adaptace v rámci tříd obratlovců.

Končetina pánevního pletence a její adaptace v rámci tříd obratlovců. Ocas obratlovců, popis a zvláštnosti jeho

obratlů, význam a funkce. Žebra a hrudní koš obratlovců, typy žeber a jejich funkce u vodních a suchozemských

obratlovců. Adaptace končetin k suchozemskému způsobu života. Stavba lebky a přeměny žaberních oblouků

v rámci tříd obratlovců. Chondrální a dermální kosti lebky.

.(2 hodiny) Svaly. Embryonální původ, klasifikace svalů obratlovců, topografické členění, funkce svalů krku, žvýkací

svaly a spánkové jámy, svaly trupu, končetin a ocasu u jednotlivých tříd obratlovců, metamerie, bránice,

podkožní svaly, elektrické orgány.

(2 hodiny) Trávicí soustava. Příjem a zpracování potravy filtrátorů a ostatních vodních strunatců, vodní a suchozemští

obratlovci, rozdíly v příjmu a zpracování potravy. Zárodečný vývoj trávicí soustavy a zárodečné listy

podílející se na fixaci trávicí trubice v célomu. Adaptace trávicí trubice u ryb (požerákové zuby, jícen, žaludek,

spirální řasa, pylorické přívěsky). Jícen a žaludek a jejich adaptace u suchozemských obratlovců (plazi, ptáci,

savci, přežvýkavci). Náhrady zubů u obratlovců, rozmělňování a příjem potravy u ryb, obojživelníků, hadů,

ptáků. Zuby, základní typy z hlediska fylogeneze a připojení k čelisti. Změny počtu zubů v závislosti na potravní

specializaci (počty zubů a zubní vzorce primátů, zuby mrože, slona a jejich homologie se zuby základního vzorce,

diastéma).

.(2 hodiny) Dýchací soustava. Princip dýchání, vnější a vnitřní dýchání, popis stavby a funkce dýchání u jednotlivých

tříd obratlovců, typy proudění vody a vzduchu dýchacími orgány, kožní dýchání, larvální dýchání obojživelníků.

Výměna plynů ve vejci suchozemských obratlovců, dýchací cesty, vnitřní a vnější nozdry, vývoj sekundárního

patra, plynový měchýř ryb, plicní vaky ptáků a další přídavné orgány dýchací soustavy, vylučovací funkce

dýchací soustavy, bránice a dýchací pohyby savců.

(2 hodiny) Cévní soustava. Hlavní rozdíl mezi cévní soustavou ryb a suchozemských obratlovců, stavba srdce

ryb, obojživelníků, dvojdyšných ryb, plazů, ptáků a savců, význam chlopní, embryonální vývoj lidského srdce

a přechod k funkčnímu dýchání po narození, foramen ovale, (ductus arteriosus=ductus Botalli), foramen Panizzae.

.(2 hodiny) Vylučovací soustava. Ledvinová jednotka a princip osmoregulace, typy ledvin u obratlovců: holonefros,

opistonefros, mezonefros, metanefros, vývody vylučovacích orgánů a funkce Wolfovy chodby, typy ledvin

v závislosti na prostředí, vliv vodního a aridního prostředí, vylučování vody a vylučování solí, solné žlázy, močový

měchýř a jeho funkce a původ.

(2 hodiny) Tělní pokryv kopinatce a jednotlivých tříd obratlovců. Embryonální původ kůže, funkce kůže, stavba

kůže savců, rohovité deriváty pokožky, šupiny, peří, chlupy a jejich přeměny, deriváty škáry, tělní pokryv ryb,

druhy šupin podle tvaru a vnitřní stavby.

(4 hodiny) Nervová soustava. Odlišnosti nervové soustavy strunatců a bezobratlých, charakteristika jednotlivých

částí mozku strunatců u jednotlivých tříd obratlovců, charakteristika nervové soustavy strunatců z hlediska

vzniku a v souvislosti se způsobem života, vývoj šedé hmoty mozkové a její řídicí činnost u jednotlivých tříd

obratlovců, (striatum a bazální ganglia, archipalium, neopalium), mozkové nervy u vodních a suchozemských

obratlovců.

(2 hodiny) Smyslové orgány. Proprioreceptory, jejich výskyt a funkční předchůdci u obratlovců. Kožní receptory,

typy funkce a výskyt u obratlovců, chemoreceptory (čichové a chuťové), receptory vodních obratlovců, čichové

a chuťové receptory u suchozemských obratlovců, Jakobsonův orgán, postranní čára a její homologie u suchozemských

obratlovců, statoakustické ústrojí ryb, obojživelníků, plazů a ptáků, jeho souvislost s přeměnou

žaberních oblouků, zvláštnosti zrakového ústrojí ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, princip nočního vidění

sov a savců, parietální orgán, vznik, funkce a výskyt, echolokace.

(2 hodiny) Žlázy s vnitřní sekrecí. Vznik hypofýzy, adenohypofýza a neurohypofýza, hormony zadního a předního

laloku, urofýza, brzlík a jeho funkce u vodních obratlovců, obojživelníků a plazů, Fabriciova burza, šišinka

(pineální orgán), vývoj nadledvin u obratlovců, vývoj slinivky břišní u obratlovců, ultimobranchiální žlázy, příštítná

tělíska u suchozemských a vodních obratlovců.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. (04.02.2019)

100% účast na přednáškách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK