PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Systematická a evoluční botanika II - O02302009
Anglický název: Systematics and evolution of plants II
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302012
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: SEBO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Prerekvizity : O02302006
Je záměnnost pro: OB2302012
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. (13.05.2019)
Systematika vyšších semenných rostlin. Důraz na ekologii rostlin a využití některých zástupců v environmentální praxi. Závěr je věnován legislativě a ochraně rostlin. Praktická cvičení a exkurse včetně Botanické zahrady v Praze.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. (13.05.2019)

Achele, D a kol. (1998): Co tu kvete. Ikar, Praha
Bollinger, M. a kol. (1998): Keře. Ikar, Praha.
Deyl,M.-Hísek,K.(2002): Naše květiny. Academia, Praha.
Grau, J. a kol. (2000): Trávy. Ikar, Praha.
Kremer, B.P. (1995): Stromy. Ikar, Praha.
Kubát a kol. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Munker, B. (1998): Plané rostliny střední Evropy. Ikar, Praha.
Nosák, B.-Schulzová, B. (2002): Tropické plody. Ikar, Praha.
Rohwer, J.G. (2002): Tropické rostliny. Ikar, Praha.
Rosypal, S. a kol.(2003): Nový přehled biologie. Sciencia, Praha.
Skýbová, J.(2007): Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. UK-Pedagogická fakulta, Praha.
Valíček, P. (2002): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha.
Větvička, V. (2000): Stromy a keře. Aventinum, Praha.
Další aktuální literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. (13.05.2019)

Zápočet - poznávání rostlin, didaktický herbář
Zkouška - ověření znalostí z odpřednášené problematiky a na základě doporučené studijní literatury.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. (13.05.2019)

1. Systém a vývojové vztahy hlavních skupin vyšších rostlin
2. Semenné rostliny a jejich charakteristika. Kapraďosemenné, cykasy, jinany, jehličnany. Jejich biologie a přehled hlavních zástupců.
3. Liánovce, jejich charakteristika, fylogeneze a třídění.
4. Magnoliophyta - charakteristika, vývoj a třídění. Magnoliopsida ? šácholanotvaré, vavřínotvaré, pepřovníkotvaré, podražcotvaré, leknínotvaré. Jejich biologie a přehled hlavních zástupců.
5. Rosopsida - pryskyřníkotvaré, vilínotvaré, kopřivotvaré, bukotvaré, břízotvaré, ořešákotvaré, hvozdíkotvaré, rdesnotvaré, pivoňkotvaré, čajovníkotvaré, violkotvaré, mučenkotvaré, kaparotvaré, vrbotvaré, vřesovcotvaré, prvosenkotvaré, slézotvaré, pryšcotvaré, růžotvaré, lomikamenotvaré, bobotvaré, kakostotvaré, aralkotvaré, olivovníkotvaré, hořcotvaré, štětkotvaré, jirnicotvaré, krtečníkotvaré, hluchavkotvaré,
Jejich biologie a přehled hlavních zástupců.
6. Liliopsida - žabníkotvaré, voďankotvaré , rdestotvaré, liliotvaré, kosatcotvaré, zázvorovníkotvaré, vstavačotvaré, sítivotvaré, šáchorotvaré, bromeliotvaré, křížatkotvaré, lipnicotvaré, arekotvaré, aronotvaré, pandánotvaré,
Jejich biologie a přehled hlavních zástupců.
7. Základy fytogeografie a fytocenologie. Fytocenologické jednotky na území Čech, fytogeografické členění našeho území.
8. Ekologie a sociologie rostlin. Význam ochrany rostlin na našem území. Nepůvodní, invazní a expanzivní druhy rostlin.

Praktika
1. l. Jehličnany - demonstrace vegetativních orgánů nejdůležitějších druhů jehličnanů, rozbor samčích a samičích květních šištic.
2. Demonstrace herbářových položek i živých přírodnin zástupců jednotlivých řádů a čeledí Magnoliophyt.
3. Návštěva botanické zahrady v areálu Přírodovědecké fakulty UK, prohlídka venkovní zahrady a skleníku s exotickými druhy, s odborným výkladem.
4. Závěrečné opakovací praktikum, udílení zápočtu na základě docházky do praktik, praktických znalostí demonstrovaných a dalších druhů rostlin, předložení didaktického herbáře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK