PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Motivace ve škole - O02213052
Anglický název: Motivation in School
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: MOŠK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie výchovy
Záměnnost : ONPP13152
Je záměnnost pro: ONPP13065, ONPP13064, ONPP13058, ONPP13060, ONPP13061, ONPP13052, ONPP13059
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Anotace: Kurs je zaměřen na pomoc studentům při nastolování komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole. Cílem je inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole. Obsah kursu: motivační dispozice a motivační procesy, diagnostika a rozvoj poznávacích, výkonových a sociálních potřeb, vzdělávací autoregulace, perspektivní orientace, motivační a volní výcvik.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Hrabal,v., Man,F. Pavelková,I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1989

Hrabal,V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1988.

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1996

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.

Pavelková,I.: Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha , Academia 199O

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Cíl kurzu:
a) Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole.

b) Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.

Obsah kurzu:
Motivační dispozice a motivační procesy. Vnitřní a vnější zdroje motivace.

Učební motivace. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci.

Diagnostika a rozvoj poznávacích , výkonových a sociálních potřeb.

Vzdělávací autoregulace. Perspektivní orientace.

Motivování žáků ve škole a v rodině.

Postoje žáků k jednotlivým předmětům.

Překonávání krizí v motivaci k učení (příčiny žákovské nemotivovanosti).

Motivační výcvik (Výkonově motivační programy, koncepce ?Původce - Pěšák" , volní trénink.)

Autodiagnostika učitele v motivační oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK