Světový jazyk II - němčina (obecný jazyk) - O02122024
Anglický název: Foreign Language II - German
Zajišťuje: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBUZ22101
Vysvětlení: Rok1,Rok2
Staré označení: SJNJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Bergerová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Předměty obecného základu
Prerekvizity : O02122021
Záměnnost : OBUZ22101
Je záměnnost pro: O02122018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole a dále je prohlubuje. Pozornost je soustředěna na rozvoj komunikativních dovedností,dále na porozumění a práci s textem se všeobecnou tématikou.
Poslední úprava: Svoboda Ondřej, Mgr., Ph.D. (15.04.2005)
Literatura

Drmlová a kol.: Německy s úsměvem

Poslední úprava: Svoboda Ondřej, Mgr., Ph.D. (15.04.2005)
Metody výuky

Seminář

Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (17.06.2010)
Požadavky ke zkoušce

75% docházky, případně vypracování seminární práce

Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (17.06.2010)
Sylabus

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)