PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba II - O01321236
Anglický název: Applied arts II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2005 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Miluše Mikušová
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O01321135
Anotace -
Historie a současnost užité tvorby a designu jako inspirace pro vlastní vytváření užitkových artefaktů. Rozvoj výtvarného myšlení v materiálu a vlastních řemeslných dovedností při jeho zpracování. Odborná terminologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.
Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (27.06.2005)
Literatura

PETRÁŇ, J. aj. Dějiny hmotné kultury I. (2.sv.). Praha : SPN, 1985.

PETRÁŇ, J. aj. Dějiny hmotné kultury II. (2.sv.). Praha : Karolinum, 1997.

ISBN (soubor) 80-7184-084-X.

Poslední úprava: Bakaiová Dagmar (27.06.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK