PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba I - O01321135
Anglický název: Applied Arts I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 13 / 13 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Suchan
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O01321048
Je prerekvizitou pro: O01321236, O01321136
Je záměnnost pro: OK0621135
Anotace -
Současná užitá materiálová tvorba a design. Vztah funkce, formy, materiálu a dekoru. Základní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie. Transformace do výtvarné výchovy.
Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Cíl předmětu -

Vztahy mezi hmotnou a duchovní kulturou v rámci společnosti a jejího životního stylu.

Nové úkoly designu v 21.století.

Práce s motivem, dekorem a tvarem.

Využití vlastních návrhů dekoru na drobné užitné předměty.

Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Literatura -

CIKÁNOVÁ,K.: Objevujte s námi textil. 1.vyd. Praha: Aventinum, 1996.

KOLESÁR, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009.

MEDKOVÁ,J.: Řeč věcí. 1.vyd. Praha: Horizon , 1990. 156 s. ISBN 80-7012-026-6.

MIKUŠOVÁ, M.: Prostorová a užitá tvorba I. 1.vyd. Praha: SPN 1991.

MUNARI, B.: Umění jako řemeslo. Praha: Rubato, 2014.

SKARLANTOVÁ, J.; SLAVÍK, J. Estetická výchova pro střední školy. I.díl. 1.vydání. Praha: Sciencia Medica,2001.

SKARLANTOVÁ, J.: Od fíkového listu k džínům. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1999.

SKARLANTOVÁ, J.: Užitá tvorba I. Estetická východiska užité tvorby. Praha: PedF UK, 2009.

SKARLANTOVÁ, J. VECHOVÁ, M.: Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus,  2005.

 

Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Metody výuky -

přednáška/seminář

Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zdaných úkolů, vypracování portfolia

Vzhledem ke komplikované situaci a vládním opatřením proběhne zakončení předmětu modifikovanou distanční formou dle pokynů vyučující/ho.

Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (23.04.2020)
Sylabus -

 Historie a současnost užité tvorby a designu jako inspirace pro vlastní vytváření užitkových artefaktů.

Rozvoj výtvarného myšlení v materiálu, vlastních řemeslných dovedností při jeho zpracování.

Odborná terminologie.

Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.

Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK