PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Materiálová tvorba - O01321060
Anglický název: Material´s creation
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Vyučující: MgA. Petra Pětiletá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O01321048
Anotace -
Současná výtvarná tvorba a design: Vztah funkce, formy a obsahu. Materiál jako jazyk. Koncepce používání materiálů a jejich významotvorná specifika pro výtvarnou tvorbu. Z ákladní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.
Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (28.01.2021)
Cíl předmětu -

Specifika užité tvorby, získání výtvarných a technických zkušeností na základě samostatné práce.

Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (28.01.2021)
Literatura -

Norman Potter. What is a designer: things, places, messages. London: Hyphen press, 2003

Alain de Bottom, John Armstrong. Umění jako terapie. London: Phaidon, 2013

Vanessa Corby: Eva Hesse. Longing, Belonging and Displacement. London: IB Tauris, 2010

Olafur Eliasson, Reality Projector. Marciano Art Foundation, 2019

kolektiv autorů: Design v českých zemích. Praha: Academia, 2016

Mikušová, Miluše. Prostorová a užitá tvorba I. Praha: SPN-UK,1996

Cikánová, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum,1995

Skarlantová, J. - Harazímová, L. Estetická výchova pro SOŠ. Praha: Fragment, 1998 

(kapitoly: Životní prostředí a styl a Užité umění a lidová tvorba) 
Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (28.01.2021)
Metody výuky -

Cvičení. Bližší informace rozešle vyučující emailem. Prosím přihlašujte se do Microsoft Teams skupiny na odkazu dole:

Kurz bude veden hybridní formou (kombinace prezenční a distanční výuky dle dané epidemiologické situace). 

odkaz na online výuku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9be6b5607b044a388adccec823001b07%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b3ff2dc-06a3-4a94-8c0f-88f09f23e67c&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (03.02.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast, splnění zadaných úkolů, reflektivní komentář.

Zpracování zadaných úkolů do elektronické podoby (vytvoření vlastního PDF), zaslání  či uložení tohoto souboru na požadované médium (Microsoft Teams).

 

Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (28.01.2021)
Sylabus -

 

Sylabus se může měnit dle aktuální situace:

 

1. Program kurzu - samostatná práce s papírem - samostudium materiálů

2.  MT setkání - představení účastníků, reflexe prvního úkolu, zadání další práce Vlastní papírový objekt

3. Samostatná práce na zadání- Vlastní papírový objekt

4. MT setkání - reflexe úkolu - Vlastní papírový objekt - pokračování na práci

5. MT setkání - 

6. Samostatná práce na zadání - Prostředí pro objekt

7. MT setkání - reflexe úkolu Prostředí pro objekt, zadání animace

8. Samostatná práce -animace

9. Individuální pokračování na tématu, didaktické zadání tématu

10. Tvorba portfolia- individuální konzultace

11. Prezentace portfolií

12.  Studentské vzájemné hodnocení - formativní hodnocení

Poslední úprava: Gajdošíková Pavla, MgA., Ph.D. (28.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK