PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hra na nástroj V - O01308291
Anglický název: Instrumental Study V
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 17 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Prerekvizity : O01308107
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (12.09.2017)
Cílem předmětu Hra na nástroj V je příprava na závěrečnou přehrávku, jejíž úroveň je dokladem schopnosti studenta využít plně svůj nástroj ve výuce hudební výchovy na ZŠ. A to jak v oblasti interpretace písní (lidových, umělých, dětských), tak v oblasti výběru nástrojového repertoáru, který ilustruje vývoj hudby v jednotlivých etapách vývoje evropské kultury. Tyto dovednosti prezentuje student při veřejné přehrávce, kde hraje dle své technické vyspělosti čtyři skladby různých stylových období a doprovází a transponuje lidové či umělé písně. Přehrávka je podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (12.09.2017)

NEDĚLKA, M.,  Příručka klavírní improvizace I . Praha – UK Pedagogická fakulta 2005.

ISBN 80-7184-314-8.

NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha : UK v Praze – PedF, 2004. 112 s. ISBN 80-7290-152-4.

Tichá, A., Šimanovský Z. Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál 1999. ISBN 80-7178-323-4.

Tichá, A., Šimanovský Z. Lidové písničky jejich dramatizace. Praha : Portál 2000. IBSN 80-7178-915-1.

FALTUS, L. aj. Řízená improvizace klavírního doprovodu lidových písmí . Praha : SPN  1982. 95 stran.

LIŠKOVÁ, M., HURNÍK, L.  Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha : SPN, 1998. ISBN 

JŮZLOVÁ, V. Práce u klavíru. Supraphon, Praha 1982.

ŠMIDT-ŠKLOVSKAJA.: O výchově pianistických návyků. Karlovy Vary : Ego-Press 1996.

VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika. Praha : AMU 2003. ISBN 80-7331-005-8.

LIBERMANN, J. Práce na klavírní technice. Praha : Arco Iris 2003. ISBN 80-86001-05-9.

ŠIMKOVÁ, L.  Klavírní prvouka : metodické poznámky. Praha : Editio Baerenreiter, 2003.

PALMIERI, R. Encyclopedia of the Piano. New York, London: Garland Publishing 1996.

KOLNEDER, W. Das  Buch der violine. Zurich, Mainz: Atlantis Verlag 1993.  ISBN 3-254-00147-8.

MICKA, J. Hra na housle.  Praha : Supraphon 1972.  412 str.

MAŘÁK, J.  Dějiny vývoje houslí, houslařství a hry houslové. Praha : HMUB 1941 .

Nástrojový repertoár dle technické vyspělosti studenta.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (15.06.2018)

Přehrávky po 9. semestru
klavír:
• 4 přednesové skladby z různých období hudebního vývoje (baroko, klasicismus, romantismus, 20.–21. století)
• 15 písní z učebnic Hv pro 2. stupeň ZŠ
- figurální doprovod
- hlavní i vedlejší harmonické funkce
- mimotonální dominanty
- transpozice alespoň do 1 sousední tóniny
- předehra
- současný zpěv
nebo housle:
• 2 rozsáhlejší nebo 4 drobnější přednesové skladby z různých období hudebního vývoje
• 15 písní z učebnic Hv pro 2. stupeň ZŠ
- základní jednohlasé provedení
- zpěv prvního a hra druhého hlasu
- předehra
- transpozice alespoň do 1 sousední tóniny
Přehrávka je komisionální a veřejná. Student předloží seznam písní a nastudovaných skladeb. Absolvování přehrávky je podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Hra na nástroj V.
Termíny přehrávek budou vyhlášeny vždy v závěru příslušného semestru, konat se budou na počátku zkouškového období.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK