Jazyková cvičení II - O01307402
Anglický název: Practical Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: K402
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : O01307401
Je prerekvizitou pro: O01307403
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)
V návaznosti na kurz Jazyková cvičení I opětovné prohlubování jazykových znalostí a dovedností. Provázání s kurzem morfologie a procvičování teoretických znalostí na konkrétním učivu. Práce s texty. Zdůraznění interaktivního charakteru vyučování. Využití multimediálního přístupu k vyučování cizímu jazyku. Minimální rozsah učiva základní povinné literatury: Dusilová, D. et. al. Sprechen Sie Deutsch III., lekce 1 - 7.
Literatura
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)

DUSILOVÁ,D. et al. Sprechen Sie Deutsch III. 2.přepr.vyd.,Praha : Polyglot, 2001-2003.

Sylabus
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)

Opakování gramatiky: Préteritum a perfektum - Vedlejší věty přípustkové a příčinné - Konjunktiv préterita a opisný tvar würde + infinitiv - Přirovnávací způsobové věty (wie, als) - Vedlejší věty účinkové (sodass).

Nová gramatika: Kolísání pomocného slovesa v perfektu - Dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves - Plusquamperfektum - Časové věty - Vedlejší věty přípustkové a příčinné - Příklady vazeb německých sloves s podstatnými jmény (být) - Konjunktiv plusquamperfekta - Vedlejší věty podmínkové - Přirovnávací způsobové věty (als ob) - Vedlejší věty účinkové (zu ..., als dass) - Slovesa verzichten - aufgeben.

Konverzační okruhy: Ochrana životního prostředí - Literatura - Kultura.