PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - O01112007
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (43)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2,Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kubišová
Kategorizace předmětu: Sociologie > Předměty obecného základu
Záměnnost : O07112008
Je neslučitelnost pro: OK0612007
Je prerekvizitou pro: O02317016
Je záměnnost pro: OK0612007, O07112008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz seznamuje studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Cíl předmětu

Seznámit se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Literatura

Doporučená literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013, vybrané části podle témat.

Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005, s. 13-36.

Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Metody výuky

Přednášky  doplněné diskusemi nad danými  tématy a aktuálními otázkami.

Poslední úprava: Kubišová Zuzana, PhDr. (06.02.2012)
Požadavky ke zkoušce

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace: absolvování testu.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Sylabus

Vymezení sociologie.


Socializace.


Sociální stratifikace.

Gender.


Rasa, rasismus a etnicita.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK