PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hry v matematice na 1. st. ZŠ. - O01110501
Anglický název: Games in elementary mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=25&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)
Seznámit studenty se základy teorie her, s konkrétními aplikacemi různých partií matematiky při hledání vyhrávajících strategií u her a řešení u hlavolamů. V rámci praktických cvičení studenti budou seznámeni s využitím her, hlavolamů a logických problémů při výuce matematiky. Důraz bude kladen na didaktickou analýzu hry (co která hra a za jakých podmínek rozvíjí u hráče). Vzhledem i inkluzi dětí/žáků různých národností bude obsah obohacen i o partii historie vybraných her a o 4 hry zastupující mimoevropské kontinenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)

Seznámit studenty se základy teorie her, s konkrétními aplikacemi různých partií matematiky při hledání vyhrávajících strategií u her a řešení u hlavolamů. V rámci praktických cvičení studenti budou seznámeni s využitím her, hlavolamů a logických problémů při výuce matematiky.

Obohatit pohhled studentů na hru a vést je k cílené volbě/alternaci hry tak, aby byly naplněny vybrané didaktické cíle.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)

Jančařík, A. Hry v matematice, PedF UK, 2007
Smullyan, R.., M., Jak se jmenuje tahle knížka, MF, 1986
Kolektiv autorů, Hlavolamy - jak je vyrábět a řešit, Olympia, 2004

Kaslová, M. Hry nejen v matematice (text pro vnitřní potřeby  semináře na UK PEDF, 25 stran)

dále se předpokládá, že studenti budou volit další zdroje dle zaměření práce, které případně zkonzultuje: např. Zapletal, nakl. Olympia, Mrázek, nakladatelství SAzka, Bakalář,....

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)

Seminář v kombinaci se dvěma bloky mimo fakultu, data budou oznámena na prvním semináři v říjnu.

Seminář je určen nejen k obohacení vlastní zkušenosti, ale forma a organizace proběhu má podpořit ty pracovní postupy, které zčutel bude využívat v praxi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)

Písemná zpráva o provedení experimentu s dětmi u zvolené hry.

K vybrané hře vymyslet didaktickou strukturu a doplnit o další využití daného materiálu (obměny, variace, zcela jiné využití pro matematiku)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (24.09.2017)

* Obsah:
Klasické deskové hry
Moderní strategické hry
Využití pravděpodobnosti v teorii her
Matematické hry
Kritické pozice a vyhrávající strategie
Matematické hlavolamy
Jak seznamovat s pravidly s ohledem na věk žáků a jejich specifické potřeby
Souvislost hry s tématickými celky učiva

Obohacení žáků po stránce kulturně historické a společenské prostřednictvím hez zahraničního původu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK