PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie I (úvodní přednáška) - NZZZ061
Anglický název: Economics I (introductory lecture)
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~jihlava/
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty obecného základu
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Úvodní kurz bakalářského studia. Úvodní přednášky popisují základní principy ekonomie, ostatní se zabývají mikroekonomickou teorií spotřebitele a teorií firmy. Důraz bude kladen na základní znalosti o trhu statků, trhu výrobních faktorů a rovnovážných situacích na těchto trzích.
Poslední úprava: G_M (20.05.2011)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základmími principy ekonomie a úvodem do mikroekonomie.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Literatura

SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., Ekonomie, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1992, 1997.

FRANK, Robert, H.,MIKROEKONOMIE A CHOVÁNÍ, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1995.

HOLMAN Robert, MIKROEKONOMIE, první vydání Praha: C.H. Beck, 2002

Poslední úprava: G_M (20.05.2011)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení

Poslední úprava: G_M (20.05.2011)
Sylabus -

1 Co je ekonomie

2 Organizační uspořádání ekonomiky

3 Tržní uspořádání ekonomiky

4 Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita

5 Důchodová a křížová elasticita, elasticita nabídky, elementární nabídkově - poptávková analýza

6 Teorie chování spotřebitele I

7 Teorie chování spotřebitele II

8 Teorie firmy I

9 Teorie firmy II (mezní produkt)

10 Nákladové funkce

11 Model dokonalé konkurence, monopol

12 Oligopol, monopolistická konkurence, Měření ekonomické nerovnosti

Poslední úprava: HLAVACEK (12.02.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK