PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikační software - NUOS009
Anglický název: Application software
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Garant: Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (10.09.2013)
Cílem výuky je poskytnout studentům metodiku pro práci se základními aplikačními programy (textový editor, tabulkový procesor, grafický editor, prezentační software). Součástí přednášky je i seznámení se základními typografickými pravidly, pravidly pro psaní textů a vytváření prezentací.
Literatura
Poslední úprava: G_I (05.06.2003)

Originální manuály k jednotlivým programům - aktuální nabídka příruček

Sylabus
Poslední úprava: T_KSVI (27.04.2005)

Přednáška: Obsah přednášky je aktuálně měněn podle požadavků studentů a softwarových a hardwarových možností laboratoří. Typicky je zde probírán tento software.

tabulkové kalkulátory - podrobné seznámení s prací tabulkových kalkulátorů, používání složitějších funkcí, vytváření grafů funkcí, práce s datovými tabulkami, tvorba uživatelských maker.

textové procesory - seznámení se základními principy vytváření dokumentů, typografická pravidla, tvorba rozsáhlých dokumentů, automatizace dokumentu.

prezentační software - vytváření prezentací na počítači, práce s texty a obrázky.

grafický software - seznámení se s možnostmi grafických programů, vytváření vlastních obrázků, úpravy nasnímaných obrázků a fotografií.

CVIČENÍ: - praktická práce s jednotlivými aplikacemi, řešení konkrétních úloh. Cvičení probíhají u počítačů ve studentské laboratoři.

KLASIFIKACE: klasifikovaný zápočet - studenti mají za úkol vyřešit praktické úlohy z různých oblastí, hodnotí se kvalita zpracování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK