PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář o TeXu - NUOS005
Anglický název: Seminar on TeX
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (24.05.2004)
Seminář je věnován popisu nejnižší úrovně programu TeX. Studenti by potom měli umět číst "programy" Plain, AMSTeX, LaTeX, AMSLaTeX apod. Seminář není věnován výuce jednotlivých stylů. V letním semestru navazuje obdobný popis programu METAFONT, případně METAPOST. Je kladen důraz na použitý programovací jazyk, nikoli na výuku jednotlivých stylů či estetického cítění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit nízkou úroveň typografického programu TeX

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladan Majerech, Dr. (06.10.2017)

Podmínkou přidělení zápočtu je získání alespoň poloviny z možných bodů za domácí úkoly zadávané na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (02.07.2007)

Seminář je věnován popisu nejnižší úrovně programu TeX.

Studenti by potom měli umět číst "programy" Plain, AMSTeX, LaTeX,

AMSLaTeX apod. Seminář není věnován výuce jednotlivých stylů. V letním

semestru navazuje obdobný popis programu METAFONT, případně

METAPOST.

Je kladen důraz na použitý programovací jazyk, nikoli na výuku

jednotlivých stylů či estetického cítění.

Co je TeX - rozlišení editoru a sazečského programu, vstupy, výstupy TeXu, nezávislost na rozlišení tiskárny, pdfTeX

Horizontální/vertikální režim, obsah hlistu a vlistu, výpočty špatnosti při zaboxování

Víceprůchodový algoritmus lámání odstavce do řádek, druhy penalizace, možnosti volby tvaru odstavce,

neefektivita "looseness"

Vytváření vlistu - dodržování účaří, penalizace generované při lámání odstavců

Vytváření hlistu - TFM informace - automatický kerning, slitky, tabulka sfcode - automatický spacing

Algoritmus stránkového zlomu, bez komplikací s plovoucími objekty

Proměnné TeXu, uzávorkování, aritmetika čísel, dimenzí a lepidel

Algoritmus stránkového zlomu s plovoucími objekty

Jak TeX zpracovává vstup, "catcodes"

Techniky programování - makra a podmínky

Matematika a tabulky

PlainTeX, zmínka o LaTeXu a AMSTeXu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK