PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Psychologické drobnosti pro učitele - NUMV100
Anglický název: Minutiae in teaching
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2011)

Vybrané problémy z oblasti psychologie dítěte, schopností a učení a ze sociologie.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2011)

  • František Koukolík: Mozek a jeho duše, Makropulos, Praha, 1995
  • Ladislav Ďurič: Úvod do pedagogické psychologie, SPN Praha, 1974
  • Ladislav Košč: Psychológia matematických schopností, SPN Bratislava
  • Jan Amos Komenský: Didaktika

Sylabus
Poslední úprava: T_KDM (04.12.2015)

Škola jako "životní prostor a pracoviště". Vzdělávání a výchova. Věkové zvláštnosti žáků a optimální doba pro různé oblasti i metody vzdělávání. Význam "rituálů" pro společnost i jednotlivce. Analogie a experiment v běžném životě a ve škole. Vliv prostředí na práci učitele. Spolupráce učitelů různých předmětů - vhodné mezipředmětové aktivity (ukázky, vlastní nápady, ...). Školské reformy a učitel (příklady z praxe). Současné učebnice matematiky a didaktická technika.

Znevýhodnění žáci. Problém řeči a dyskalkulie. Tvorba vlastních didaktických materiálů (zejména pro slabší žáky). Rozvíjení prostorové představivosti a tvořivosti Důležitost všech druhů paměti. Přiměřené motivace žáků. Užití školské matematiky v praxi. "Popularizace matematiky" na veřejnosti a mezi rodiči.

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na seminářích, vlastní vystoupení, vytvoření vlastní didaktické pomůcky pro matematiku na ZŠ a její obhájení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK