PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie her - NUMV090
Anglický název: Game Theory
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://euler.fd.cvut.cz/predmety/teorie_her/
Garant: RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2012)
Výběrová přednáška pro studenty od 3. ročníku bakalářského studia. Cílem předmětu je podat základní přehled teorie her a jejích bohatých aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. (12.06.2019)

Cílem předmětu je podat základní přehled o teorii her a oblastech jejích aplikací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. (12.06.2019)

Podmínky získání zápočtu:

1. Vypracování a odevzdání seminární práce zahrnující vlastní aplikaci teorie her

2. Absolvování závěrečného testu

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (21.05.2008)

M. Mareš: Principy strategického chování, Karolinum, Praha, 2003.

M. Maňas: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991.

Morris, P.: Introduction to Game Theory, Springer Verlag, New York, 1994

http://euler.fd.cvut.cz/predmety/teorie_her

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Výběrová přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2012)

Základní přehled teorie her a jejích bohatých aplikací. Klasifikace a matematické modely rozhodovacích situací, teorie užitku. Hry v explicitním a normálním tvaru. Nekooperativní hry, optimální strategie. Opakované hry, evoluční teorie her. Kooperativní hry, teorie vyjednávání. Rozhodování při riziku a neurčitosti, kolektivní rozhodování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK