Proseminář matematický I - NUMV063
Anglický název: Introductory Seminar on Mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (31.03.2010)
Výběrový seminář je určen pro studenty prvního ročníku. Jeho cílem je procvičit středoškolskou matematiku a upevnit základní matematické dovednosti (zejména elementární funkce, rovnice, analytická geometrie, komplexní čísla, důkazové techniky). Posilováno bude exaktní matematické vyjadřování, rozvíjeno myšlení, diskutovány symbolické zápisy a jejich jazyková interpretace apod. Řešeny budou zajímavé a netradiční příklady.
Literatura -
Poslední úprava: G_M (30.05.2005)

Současné středoškolské učebnice matematiky a sbírky úloh.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Seminář, domácí úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (10.05.2006)

Funkce - definice a vlastnosti elementárních funkcí, grafy funkcí.

Řešení rovnic - metody řešení algebraických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic.

Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar, aritmetické operace, rovnice.

Analytická geometrie v prostoru - vyjádření geometrických útvarů rovnicemi, vzájemná poloha, úhel, vzdálenost apod.

Kombinatorika, pravděpodobnost a matematická statistika.

Jazyk matematiky - formulace definic, axiomů, vět, důkazů, typy důkazů, důkazové techniky.

Zajímavé příklady.

Literatura