PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Geometrie a architektura - NUMV021
Anglický název: Geometry and Architecture
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (15.05.2008)

Aplikace geometrie v praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (13.10.2017)

K zápočtu je třeba

(1) aktivní účast,

(2) geometrický rozbor vybrané stavby,

(3) příprava pracovních listů pro žáky SŠ nebo ZŠ na téma Aplikace geometrie ve stavitelství.

Při nesplnění podmínek 1-3 nelze zápočet opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (15.05.2008)

Lipanská E.: Historické klenby, El Consult 1998

Klant M.: Grundkurs Kunst - Architektur, Schroedel 2002

Struhár A.: Geometrická harmonia architektúry na Slovensku, Bratislava 1977

Acland J.H.: Medieval Structure: The Gothic Vault, University of Toronto Press

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (02.12.2013)

Stavební slohy, jejich historie a geometrická charakteristika. Geometrický popis významných architektur. Obsah bude přizpůsoben aktuálním potřebám a možnostem účastníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK