PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Geometrie a učitel I - NUMV009
Anglický název: Geometry and Teacher I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (15.05.2008)

Metodické a psychologické problémy výuky geometrie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (15.05.2008)

Učebnice geometrie z let 1890 - 2007 pro ZŠ a SŠ

Články z vybraných svazků edice Dějiny matematiky - Prométheus, Matfyzpress

Vlastní texty a web

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (15.05.2008)

Rozvíjení prostorové představivosti, matematický versus didaktický přístup k výuce geometrie, tvorba učebních pomůcek, ukázky aplikací školské geometrie v praxi. Obsah bude přizpůsoben aktuálním potřebám a možnostem účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK