PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny matematiky I - NUMP015
Anglický název: History of Mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Neslučitelnost : NMUM305
Záměnnost : NMUM305
N//Je neslučitelnost pro: NMUM306, NMUM305
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2010)
Pro učitelské studium MFF UK. Přednáška je věnována vývoji matematiky ve starém Řecku. Lze ji zapisovat jako výběrovou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: BECVAR/MFF.CUNI.CZ (11.05.2008)

J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky, Historie matematiky I, edice Dějiny matematiky, sv. č. 1, JČMF, Brno, 1994, str. 20--107.

J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky II, Historie matematiky II, edice Dějiny matematiky, sv. č. 7, Prometheus, Praha, 1997, str. 6--28.

J. Bečvář, I. Štol: Archimedes. Největší vědec starověku, edice Velké postavy vědeckého nebe, Prometheus, Praha, 2004.

M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, edice Dějiny matematiky, sv. č. 120, Prometheus, Praha, 2002, 297 stran.

Eukleidovy Základy (Elementa), přeložil František Servít, JČM, Praha, 1907.

M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford Univ. Press, New York 1990.

R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course. Wiley, New York 1997.

J. Stillwell: Mathematics and Its History. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin: Mathematics - A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin, J. Lambek: The Heritage of Thales. Springer-Verlag, New York 1995.

H. Gericke: Mathematik in Antik, Orient und Abendland. FourierVerlag, Wiesbaden 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (14.04.2005)

1. Počátky řecké přírodní filozofie a matematiky. Pythagoras ze Samu a jeho škola.

2. Objev nesouměřitelnosti a jeho důsledky.

3. První krize matematiky. Východiska z krize.

4. Klasické úlohy řecké matematiky. Kvadratura kruhu, trisekce úhlu, zdvojení krychle.

5 "Nepovolená" řešení klasických úloh. Hippokrates, Hippias, Archytas, Menaechmos, Dinostratos.

6. Problémy s nekonečnem. Zenon a jeho aporie. Demokritos, Theodoros a Theaitetos, Eudoxos a jeho exhaustivní metoda.

7. Eudoxova teorie proporcí.

8. Sokrates, Platon, Aristoteles.

9. Archimedes ze Syrakus, jeho život a dílo.

10. Eratosthenes, jeho život a dílo. Apollonios, Klaudios Ptolemaios.

11. Diofantos a jeho Aritmetika. Pappos a jeho Matematická sbírka.

Podrobný sylabus je vystaven na stránce přednášejícího, kde je též obsáhlý seznam literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK