PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy zobrazovacích metod - NUMP009
Anglický název: Fundamentals of Projection Methods
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NMUM303
Záměnnost : NMUM303
N//Je neslučitelnost pro: NMUM303
Z//Je záměnnost pro: NMUM303
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (12.05.2008)
Seminář je věnován geometricky správnému zobrazování stereometrických situací. Připomene a doplní zejména Mongeovo a kosoúhlé promítání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.05.2008)

Kadleček,J. - Malechová,I.: Základy zobrazovacích metod, Praha, Matfyzpress 1996

Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991

Učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro gymnázia

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (12.05.2008)

Stereometrie, řešení prostorových úloh. Rovnoběžné promítání (porovnání se středovým), invarianty. Volné rovnoběžné promítání. Specifické vlastnosti pravoúhlého promítání. Osová afinita. Obraz kružnice v osové afinitě. Mongeovo promítání, úlohy s jednoduchými tělesy s podstavou v nepromítací rovině. Kosoúhlé promítání, obrazy jednoduchých těles s podstavou v průmětně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK